Listopad 2017

Angel with burning wings

28. listopadu 2017 v 18:00 | Luna |  I´m an artist, my Handmade
I love art. I love when I can make it. But every artist has own world. My work is about fantasy and anime. But most of all, for me, is important when i painting the angel . Because I believe in them and their beauty to draw or paint them is a challenge to me.
This is my angel with burning wings. Because if we are sad, it will happen to them too.

Milujem umenie. Milujem, keď to dokážem. Ale každý umelec má svoj vlastný svet. Moja práca sa týka fantázie a anime. Ale hlavne pre mňa je dôležité, keď maľujem anjela. Pretože verím v nich a ich krása ich kresliť alebo maľovať je pre mňa výzvou.
Toto je môj anjel s horiacimi krídlami. Pretože ak sme smutní, stane sa to aj im. A každým smutným citom ich krídla horia viac a viac.

Open and see more..


First fight then love

25. listopadu 2017 v 21:30 | Luna |  Moje Básne, My Poems
You must find ..someone mild and beautiful to be your lover.
Someone who will tremble for your touch…
Someone whose fingers are a poem.

Báseň vraví sama za seba. Prosím nekopírovať!

By Luna

Básnik/ Poet

25. listopadu 2017 v 21:00 | Luna |  Moje Básne, My Poems
Predstavujem Vám príbeh o smutnom básnikovi. Prosím nekopírovať!

A story about a sad poet.
By Luna


In the shadow of the past

25. listopadu 2017 v 20:30 | Luna |  I´m an artist, my Handmade
Hai everybody! Benvenuti tutti. Konnichiwa mina!

I'm glad to introduce you to my picture. Customly painted. Adjusted with a slight effect for better lightness. The picture is called: In the shadow of the past. The name was based on the book I am writing. In the picture you can see the sketch of the main character.

Som rada že Vám môžem predstaviť môj obraz. Vlastnoručne maľovaný. Upravený miernym efektom pre lepšiu svetlosť. A možno menšia zaostrenosť na fotke. Ale obraz je veľký, ťažko sa fotil. Obraz sa volá : V tieni minulosti. Názov vznikol na základe knihy ktoru píšem. Na obraze môžete vidieť náčrt hlavnej postavy.

Open and see more..